Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Roketsan olarak; kurumsal sosyal sorumluluk bilincimiz, en önemli değerimiz olan yetişmiş nitelikli insan kaynağımızın gönüllü destekleri ve sahip olduğumuz tüm imkanlar ile eğitim, sağlık ve toplumsal eşitlik gibi çeşitli alanlarda entelektüel, sosyal ve kültürel birikimimizi paylaştığımız projeler gerçekleştirmeyi milli sorumluluklarımız arasında görüyoruz.

Meslek Lisesi Koçları Programı

Şirketlerdeki insan kaynağının yetkinliklerinin ve potansiyelinin gönüllülük yoluyla toplumsal faydaya dönüşmesi misyonuna sahip Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulanmaktadır.

Bu program kapsamında, ÖSGD üyesi şirketler ile meslek liseleri arasında iş birliği modeli yaratılmakta ve öğrenciler için sınırları tanımlanmış gönüllü koçluk modeli ile gelişim fırsatı yaratılmaktadır.

2012 yılından beri ÖSGD üyesi olarak bu programda yer almanın gururunu yaşıyor ve bugüne kadar 111 çalışanımızın gönüllü koç olarak, Elmadağ Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 884 öğrencisi ile vizyoner temalar kapsamında düzenli buluşmalar gerçekleştirip, onların hayatlarına dokunmalarının ve öğrencilerimiz ile sosyal etkinliklerde ve tesis ziyaretlerinde bir arada olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz.

Ar-Ge Personeli Yetiştirme Sertifikalı Eğitim Programı

Uludağ Üniversitesi tarafından, savunma sanayiinde çalışacak mühendisler için mezuniyetleri öncesinde ve üniversite eğitimlerinin yanı sıra, sektör ihtiyaçlarını kapsayan özel içeriklere dair sertifikalı eğitim programı oluşturulması amaçlanmış ve Savunma Sanayii Başkanlığı ile savunma sanayii firmalarının desteğini içeren bir protokol düzenlenmiştir.

İlgili protokole istinaden, 2017 yılında başlayan ve her yıl gerçekleştirilen bu programa hem şirket içi eğitmenlerimizin sistem mühendisliği, aerodinamik, aeromekanik ve yapısal / termal / dinamik analizler konularında verdikleri eğitimler hem de öğrencilerimizi tesis ziyaretleri kapsamında şirketimizde misafir ederek katkıda bulunmaktayız.

Roketsan Kişisel Gelişim Buluşmaları

Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile bir araya gelerek hem sosyal hayatlarında hem de yavaş yavaş iş hayatına yaklaştıkları son dönemlerinde kendileri için fayda sağlayabilecek, katma değer yaratacak ve onlar adına ışık olabilecek konularda paylaşımda bulunmak hedefiyle 2016 yılında başlamıştır.

Her yıl gerçekleştirilen bu buluşmaların konuları; hedef belirleme, vizyon sahibi olma, zaman yönetimi, müzakere ve çatışma, ikna teknikleri, algılama ve sosyal öğrenme, iş hayatında iletişim ve imaj gibi farklı kişisel gelişim konularına özel olarak tasarlanmaktadır.

Önümüzdeki günlerde, bu projenin etkisinin farklı öğrenim kurumları ile bir araya gelerek büyümesini hedefliyoruz.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi Bağlamında Yapılan Çalışmalar”

Roketsan, toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna duyarlı ilke ve politikalar benimsenmesini sağlar; eğitim ve gelişim, terfi süreçleri, liderlik rolleri ve karar alma mekanizmalarına erişimde fırsat eşitliği ve eşit fırsatlar sağlama prensiplerine özen gösterir.

Roketsan, UN Women ve UN Global Compact ortak çalışması olan Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Principles) imzacısıdır. Bu anlamda, savunma sanayiinde bir ilke imza atmanın gururu ile; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO Türkiye) ile ortak bir çalışma gerçekleştirerek, şirketimiz bünyesinde “Eşitliği Destekliyorum” seminerleri düzenledik. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin iş dünyası açısından değeri ve önemini biliyor; işgücüne katılımda, bilim ve teknolojide daha fazla kadın çalışan görebilmeyi arzu ediyor, eşitlikçi bir yaklaşımla tüm çalışanlarımızın yetenek ve yetkinlikleri doğrultusunda yönetsel ve liderlik rollerine erişimlerini ve bu yönde gelişimlerini destekliyoruz.

Eşitlik Kazandırır! Roketsan’a WEPs Tanıtım Toplantısında Plaket Takdim Edildi

Roketsan, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles (WEPs)) İmzacısı!