Politikamız ve Öz Değerlerimiz

POLİTİKA

Roketsan, Ulusal Roket ve Füze Sanayi Politikaları çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve dünya pazarındaki müşterilerinin istek ve beklentilerini yerine getirecek şekilde roket, füze ve diğer savunma sanayi ürün ve hizmetleri ile birlikte, mevcut altyapısının uygun olduğu sivil sektör ürünlerini, yürürlükte olan yasalara, mevzuat şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlayacak, üretecek ve zamanında teslim edecektir.

Verimliliği ve kaliteyi artırmak için sürekli iyileştirme ve ilk defada doğru üretim ilkesiyle hareket edecektir.

İnsan sağlığına ve çevreye saygılı üretim anlayışı içerisinde, tüm hedeflerine çalışanlarının mutluluğunu gözeterek ulaşacaktır.

Her Roketsan çalışanı ürünün kalitesinden ve en az maliyetle üretilmesinden doğrudan sorumludur.

Politikada;

“İnsan sağlığına ve çevreye saygılı” ifadesinden;

 • Yaralanma ve insan sağlığının bozulmasının engellenmesi
 • Çevresel kirliliğin önlenmesi ve ürünün üretilebilirliğine ilişkin güvenliğin de dâhil olduğu tüm risklerin değerlendirilmesi
 • Ürünün üretilebilirliğine ilişkin güvenilirliğin de dâhil olduğu tüm risklerin değerlendirilmesi

“Verimliliği ve kaliteyi artırmak için sürekli iyileştirme” ifadesinden;

 • Gelişen teknolojiyi de dikkate alarak, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, bilgi güvenliği, test, deney ve kalibrasyon performansının etkinliğini ve verimliliğini artırmak için sürekli iyileştirme yapılacağı,

“Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlayacak, üretecek ve zamanında teslim edecektir.” ifadesinden;

 • Öncelikle Roketsan’da uygulanan ve uygulanacak yönetim sistemi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 17025, AQAP 2110, CMMI III) standartları ve/veya spesifikasyonları olmak üzere, ürün/hizmet ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara ve Roketsan etik ilkelerine uygun olarak tasarlayacağı, üreteceği/hizmet vereceği, test edeceği ve müşteriye zamanında teslim edeceği,

“Ürünün kalitesinden… doğrudan sorumludur.” ifadesinden;

 • Görev ve sorumlulukları gereği ilgili tüm dokümanları (politika, yönetmelik, el kitabı, prosedür, talimat) öğrenerek, işlerinde verimli ve etkin bir şekilde bilgi güvenliği ilkelerine (gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik) bağlı kalarak uygulamaktan doğrudan sorumlu olduğu
  anlaşılmaktadır.

Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası;

 • İş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek,
 • Kurumun güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak,
 • Yasa ve düzenlemelere bilgi güvenliği açısından uyum sağlamak,
 • Tüm kurum çalışanlarında bilgi güvenliği farkındalığını artırmak

için, Roketsan bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini, “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” standardının gereklerini yerine getirecek şekilde sağlamayı amaçlar.

Öz Değerlerimiz:

 • Millî ve Yerli,
 • Yetkin,
 • Güvenilir,
 • Yaratıcı,
 • Paydaş Odaklı,
 • Cesur ve Öncü.

Sertifikalarımız


Akreditasyonlarımız