Roketsan’da Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın sorumluluk bilinci yüksek, dinamik ve gelişim odaklı olmasının şirketimizin itibarını arttıracağı inancıyla Roketsan’ın eğitim politikası; belirlemiş olduğu vizyonu doğrultusunda her bir çalışanına görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi, gelişmeleri yakından takip edebilmesi, inovatif olması ve bireysel olarak kendini geliştirebilmesi için gerekli tüm eğitim fırsatlarının tanınması ve bunun sürekliliğinin sağlanmasıdır.


Roketsan Eğitim Kampüsü

Şirketimizde insan kaynağımızdan beklenen performansı en yüksek noktaya çıkarmak için, e-öğrenme sistemleri bir öğrenme, bilgi paylaşımı ve iletişim aracı olarak kullanılmaktadır.

Bu bağlamda eğitimlerde verimliliği arttırmak amacıyla Roketsan Eğitim Kampüsü üzerinden e-eğitim ve karma eğitimler çalışanlarımızın kullanıma sunulmaktadır.

Oryantasyon eğitimlerimiz, iç eğitimler ve paket kişisel gelişim eğitimlerinin yürütüldüğü Roketsan Eğitim Kampüsü aynı zamanda eğitim yönetim sistemi sayesinde ölçme ve değerlendirme çalışmalarının etkili olarak yürütüldüğü bir eğitim platformudur.


Yönetici Yetiştirme/Geliştirme Eğitimleri

Yöneticilerimizin yetkinliklerini arttırmayı hedeflediğimiz Yönetici Geliştirme Çalışmaları her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Yönetici Paylaşım Toplantıları ile sürdürülmektedir. Yapılan paylaşım toplantıları ile yönetim seviyesi çalışanlarımız arasında bir sinerji oluşturmak ve iyi uygulama örneklerini paylaşarak yaygınlaştırmak hedeflenmektedir.

Aynı zamanda yönetici kadrosuna atanması planlanan çalışanlarımız ise Değerlendirme Merkezi uygulamasının ardından Yönetici Yetiştirme sürecine dâhil olmaktadır. Değerlendirme merkezi çalışmalarını sonlandıran yönetici adayları geliştirilmesi gereken alanlarına yönelik hazırlanan eğitim ve gelişim planlarına dâhil olmaktadırlar.


Roketsan’da Yalın 6 Sigma

Roketsan bünyesinde 2009 yılında başlayan Yalın Altı Sigma çalışmaları 2012 yılı itibariyle hızla ilerlemektedir.

2009 ve 2010 yıllarında Yalın ve Altı Sigma projelerinin ardından 2011 yılında yola Deney Tasarımı (Design of Experiment-DOE) projelerinin de dâhil olması ile devam edilmiştir. 2012 yılında ise tüm yönetici kadroları Yeşilkuşak Eğitimi alarak 6 Sigma bilinci tüm şirket çapında yayılmıştır.


Yüksek Lisans ve Doktora Olanakları

İş koşulları dahilinde, çalışanlarımızın yüksek lisans/doktora öğrenimlerine destek olunmakta ve yurt içi/yurt dışı kongre, konferans vb. etkinliklere katılımları teşvik edilmektedir.


Roketsan Kütüphanesi

Türkiye’nin roket ve füze sistemleri konusunda öncü kuruluşu olma hedefiyle yola çıkan Roketsan, kütüphane kurma çalışmalarını Kasım 1988’de başlatmış olup 1989 senesinde Roketsan Kütüphanesi hizmete girmiştir.

Roketsan Kütüphanesi’nin amacı; Roketsan’ın araştırma-geliştirme, tasarım ve üretim süreçlerinin her aşamasında, Roketsan çalışanlarının ihtiyacı olan her türlü bilgi ve belgeyi, en kısa sürede, en doğru ve en güvenilir kaynaktan sağlamaya yönelik hizmetler vererek Roketsan’ın kurumsal hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

Kütüphanemiz, roket ve füze sistemleri konularında yoğunlaşmış, mühendislik konulu kitapların ağırlıklı olarak yer aldığı, basılı ve elektronik kaynaklardan oluşan zengin bir koleksiyona sahiptir.